044 461 9175 Зворотній дзвінок
Запит
 • Замовлень немає


Політика захисту персональних даних

(У редакції, що діє з 23.09.2021 р.)

Товариство з додатковою відповідальністю «Мак Хаус» (надалі – Компанія) зареєстроване та діє відповідно до законодавства України. Дотримання міжнародних стандартів у забезпечені захисту персональних даних є пріоритетним для нас, у зв'язку з чим Компанія прагне захищати персональні дані осіб (відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши технічні і організаційні заходи безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного витоку даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Ця Політика захисту персональних даних містить інформацію про здійснення Компанією обробки персональних даних, види персональних даних які збираються, цілі (мету) обробки персональних даних, взаємодію Команії з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактну інформацію для Користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо захисту ваших персональних даних.

Основні поняття, що використовуються в цій Політиці захисту персональних даних:

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (користувача Сайту: https://www.machouse.ua (надалі- Сайт) ), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються. Володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки.

Користувач Сайту - суб'єкт, що відвідує Сайт Компанії для одержанням потрібної йому інформації.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

Видалення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

Склад та зміст персональних даних:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.
 2. Адреса місця проживання/ реєстрації.
 3. Контактний номер телефону.
 4. Адреса електронної пошти.
 5. Місце роботи/працевлаштування (назва підприємства, тощо).
 6. Посада в компанії.
 7. Інші дані за бажанням.

Володілець: Володільцем персональних даних користувачів Сайту: https://www.machouse.ua є ТОВ “Мак Хаус” (власник (контролер), отриманих персональних даних.), місцезнаходження: вул. Є.Гуцала, 5, кв.38, м. Київ, Україна, контактний телефон: +380 44 461 9175.

Сайт: https://www.machouse.ua

Згода на обробку персональних даних:

Шляхом реєстрації/авторизації на Сайті та/або розміщення будь-якого замовлення/запиту/коментаря/питання/звернення на Сайті, та/або шляхом надання своїх персональних даних на Сайті та/або заповнення форми зворотнього зв’язку та/або шляхом надання своїх персональних даних будь-яким іншим чином, кожен суб’єкт персональних даних свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цією Політикою захисту персональних даних, буде її дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх безстрокову обробку Володільцем на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/ або комерційною, та/або рекламною, та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

Згода отримувати інформацію про Володільця:

Погоджуючись з цією Політикою захисту персональних даних та/або продовжуючи користування Сайтом, суб’єкт персональних даних дає свою добровільну згоду отримувати будь-яку інформацію про діяльність Володільця та усвідомлює, що Володілець має право направляти суб’єкту персональних даних будь-яку інформацію без попередньої домовленості засобами електронного зв’язку.

При відвідуванні Сайту, Компанією здійснюється обробка персональних даних Користувача Сайту, а саме: даних, що надаються Користувачем при заповненні форм у закладках: «Оформлення замовлення/ Оформление заказа», «Авторизація/ Авторизация» , «Реєстрація/ Регистрация», «Швидке замовлення/ Быстрый заказ», «Замовити зворотній дзвінок/ Заказать обратный звонок», «Підписатися/Подписаться» .

Права:

Суб’єкт персональних даних має право: 

 • Знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/ або місце проживання (перебування) Володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом.
 • Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.
 • На доступ до своїх персональних даних.
 • Отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються.
 • Пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.
 • Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким Володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.
 • На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.
 • Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду.
 • Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
 • Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди.
 • Відкликати згоду на обробку персональних даних.
 • Знати механізм автоматичної обробки персональних даних.
 • На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Мета та цілі збору персональних даних:

 • Надання відповідей, консультацій, роз’яснень на запити/коментарі/питання/звернення;  повідомлення, доведення до суб’єкта персональних даних рекламної, маркетингової та іншої інформації про послуги, які надаються, та/або товари, які постачаються, Володільцем.
 • Надсилання інформаційних та рекламно-маркетингових матеріалів, комерційних пропозицій тощо.
 • Можливості зв’язатися з суб’єктом персональних даних.
 • Ведення Компанією господарської діяльності відповідно до умов законодавства та Статуту Компанії.

Особи, яким передаються персональні дані:

Ваші персональні дані можуть бути надані у користування лише представникам та працівникам Володільця персональних даних в обсязі, необхідному для вирішення питання, зазначеного у повідомленні, надісланому Володільцю.

Третім особам Ваші дані передаватися не будуть, окрім випадків перелічених у цій Політиці захисту персональних даних.

Крім того, Компанія може передавати певні персональні дані як в межах України, так і поза межі України, стороннім організаціям/особам, що працюють з Компанією чи є партнерами/контрагентами Компанії, в цілях, що перераховані в цій Політиці захисту персональних даних.

Для досягнення цілей, зазначених у цій Політиці захисту персональних даних, Компанія може передавати Ваші персональні дані за межі України. Компанія не передає персональні дані третім особам, не пов’язаним з Компанією чи які не є контрагентами/партнерами Компанії, за винятком тих випадків, коли це необхідно для цілей обробки Ваших запитів, виконання договірних зобов’язань та/або коли це вимагається або допускається законодавством або професійними стандартами.

У будь-якому разі поширення персональних даних третім особам без згоди Суб'єкта персональних даних дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Володілець гарантує, що обробка Ваших персональних даних буде здійснюватися із дотриманням вимог українського законодавства та міжнародних договорів України. Володілець забезпечує високий рівень захищеності персональних даних від стороннього втручання чи протиправного використання. Додатково повідомляємо, що Володілець не несе відповідальність за захист Ваших персональних даних при відвідуванні інших сайтів, програм та платформ за посиланнями на Сайті Володільця. Компанія не несе відповідальності за такі веб-сайти, програми та платформи, і ця Політика захисту персональних даних не поширюється на них. У зв’язку з чим, Компанія рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності і персональних даних кожного сайту, програми, платформи перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані.

Обробка і зберігання наданих Вами персональних даних здійснюється в Базі персональних даних «Клієнти».

Термін зберігання персональних даних:

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до цілі їх обробки. Ми намагаємося зберігати персональні дані впродовж лише того періоду часу, протягом якого вони необхідні нам для: 1) виконання запитів та/або договірних зобов’язань, 2) виконання вимог законодавства, регуляторних органів, внутрішньої адміністративної діяльності або внутрішньої політики, або 3) до моменту, коли особа, яка надала персональні дані, звертається до нас із запитом про видалення таких даних. Строк зберігання таких даних залежатиме від конкретних подій і обставин, з урахуванням яких проводився збір даних.

Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: 04112, Україна, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 48, оф.209.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка були Вами надані Компанії, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Компанією, будь ласка, звертайтеся до Компанії: по електронній пошті: [email protected] або напишіть листа на адресу: 04112, Україна, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 48, оф.209.

Прикінцеві положення Політики захисту персональних даних

 1. У цю Політику захисту персональних даних періодично і без попереднього повідомлення користувача (суб’єкта персональних даних) про це можуть вноситися Володільцем (Компанією) зміни і доповнення, в тому числі, при зміні вимог законодавства.
 2. Компанія залишає за собою право час від часу вносити зміни до цієї Політики захисту персональних даних в будь-який час, щоб відобразити діючий на конкретний момент часу порядок забезпечення збереження персональних даних.
 3. Про всі істотні зміни цієї Політики захисту персональних даних Компанія повідомлятиме, перед внесенням таких змін, розмістивши повідомлення про зміни на Сайті із зазначенням терміну набуття чинності цими змінами. Якщо протягом зазначеного строку ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі або продовжите використання Сайту після публікації змін до цієї Політики захисту персональних даних, це буде означати, що Ви прочитали і погодилися з усіма відповідними змінами Політики захисту персональних даних.
 4. Просимо та рекомендуємо регулярно переглядати та знайомитися з чинною редакцією Політики захисту персональних даних для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень. Кожен раз, коли Компанія вноситиме зміни до Політики захисту персональних даних, на першій сторінці цієї Політики захисту персональних даних буде вказана дата чинної редакції.